ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Η επιχείρηση εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

 

Scroll to Top